19-12-2018 | 5:01am
Home » Ý Tưởng

Ý Tưởng

[Video] Ý tưởng tự chế máy gấp quần áo cực nhanh

Gấp quần áo có lẽ là một công việc rất nhàm chán, đặc biệt nếu bạn phải gấp một số lượng lớn quần áo. Nhưng người đàn ông này đã chế tạo ra chiếc máy gấp bằng gỗ khiến công việc gấp quần áo trở nên thú vị. Hãy xem ông đã làm thế nào nhé