19-11-2018 | 2:23pm

Ý tưởng cực sáng tạo với Ban công biến hình

Tận dụng tối đa không gian chúng ta có sẵn đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong thiết kế nhà ngày nay. Ban công cửa sổ này là một giải pháp hoàn hảo để xây dựng nhà ở hiện đại hoặc sửa sang lại, nó có vẻ là một cách hiệu quả chi phí của việc thêm ánh sáng mặt trời và ban công với bất kỳ không gian. Tất cả những gì cần thiết là mở một cửa sổ.

Read More »